Składki PZW Piotrków

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ 

ORAZ OPŁAT DLA NIEZRZESZONYCH

OBOWIĄZUJĄCEJ W 2019 r. W OKRĘGU PZW PIOTRKOWIE TRYB.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska okręgowa pełna

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu

 

              115,-
2. Składka członkowska okręgowa ulgowa  

           

Upoważnia uprawnionych członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu:
1) odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW,
2) młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat,
3) członków PZW po ukończeniu:
a) kobiety – 60 lat
b) mężczyźni 65 lat
c) członków PZW spełniających zapis uchwały nr 41/Z/2015

 

69,-
3. Składka członkowska okręgowa uczestnika

 

1)  członek uczestnik do lat 16.

 

12,-
4. Składka członkowska okręgowa jednodniowa

 

Upoważnia członków PZW do amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

30,-
9. Opłata jednodniowa dla osób niezrzeszonych

 

Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu.

 

38,-
10. Opłata dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW – trzy kolejne dni połowów
Upoważnia wędkarzy niezrzeszonych w PZW wędkarzy do amatorskiego połowu ryb wędką dozwolonymi metodami z brzegu lub ze środka pływającego na udostępnionych do takiego połowu wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW, według zasad określonych w wydanym zezwoleniu. 
95,-

 

  1.   Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami zwolnieni ze składki  członkowskiej okręgowej –(wpis do legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu)

 

  1.    Opłata za egzamin na kartę wędkarską                                             12,30- zł       (koło 31 STARZYCE nie pobiera opłaty za egzamin)

 

III.   Zwalnia się z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzież do lat 16.

 

  1.    Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

 

  1.   Opłaty za jednodniowe zezwolenia na amatorski połów ryb wędką dla członków PZWi osób niezrzeszonych oraz opłaty za zezwolenia uprawniające do połowu ryb metodą  trolingową realizowane są wyłącznie poprzez kasę fiskalną:

 

 

– całodobowo na stanicy PZW w Barkowicach Mokrych

 

– w godzinach pracy w biurze Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb.

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2015

 

Zarządu Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

  • 1

 

Zarząd Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. na podstawie §46 ust. 8. Statutu PZW oraz uchwały Nr 103 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r. zatwierdził wprowadzenie ulgi  w składce członkowskiej okręgowej dla niepełnosprawnych członków PZW. 

 

  • 2

 

  1. Wprowadzona ulga dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych członków PZW, którzy nie posiadają zniżek w opłacaniu składki okręgowej wynikającej z innego tytułu oraz ich niepełnosprawność sprowadza się do braku kończyny lub poruszają się na wózku inwalidzkim.
  2. Wysokość wprowadzonej ulgi zostaje określona jako równowartość aktualnie obowiązującej składki okręgowej ulgowej. 

 

  • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

  • 4

 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW Nr 97 z dnia 25.01.2013 r.