Porozumienia między okręgowe

Wykaz zawartych porozumień międzyokręgowych na 2019 r.

 1. Okręg PZW w Częstochowie – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. „0″. Wykaz wód udostępnionych w ramach porozumienia i zasady połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Zezwolenie do pobrania u skarbnika koła macierzystego okręgu. Połów ryb metodą trolingową wymaga wniesienia dodatkowej opłaty: roczna – 200,- zł. , 1 dzień – 28,- zł.
 2. Okręg PZW w Elblągu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -100,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 3. Okręg PZW w Jeleniej Górze – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -100,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 4. Okręg PZW w Kaliszu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -80,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 80,- zł

 5. Okręg PZW w Kielcach – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -60,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 60,- zł

 6. Okręg PZW w Legnicy – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -100,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 7. Okręg PZW w Lublinie – porozumienie na wody nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -55,- zł.Dopłata na wody nizinne: 55,- zł

 8. Okręg PZW w Radomiu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -75,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 75,- zł

 9. Okręg PZW w Siedlcach – porozumienie na wody nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -58,- zł.Dopłata na wody nizinne: 58,- zł

 10. Okręg PZW w Sieradzu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. „0″. Wykaz wód udostępnionych w ramach porozumienia i zasady połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Zezwolenie do pobrania u skarbnika koła macierzystego okręgu. Limitowana ilość wzajemnie przekazywanych zezwoleń.
 11. Okręg PZW w Szczecinie – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia: wody nizinne z brzegu 75,- zł, wody nizinne i górskie -93,- zł. Dodatkowa składka za połów z jednostek pływających -60,- zł. oraz za troling -120,- zł. Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami wody nizinne i górskie wszystkimi dopuszczonymi metodami – 20,- zł.Dopłata na wody nizinne: 75,- zł, wody górskie i nizinne: 93,- zł

 12. Okręg PZW w Tarnobrzegu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. „0″. Wykaz wód udostępnionych w ramach porozumienia i zasady połowów wyszczególnione w zezwoleniu Okręgu PZW uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Zezwolenie do pobrania u skarbnika koła macierzystego okręgu.
 13. Okręg PZW w Tarnowie – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -85,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 85,- zł

 14. Okręg PZW w Wałbrzychu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia 100,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 15. Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku – porozumienie na wody nizinne

  porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia -57,- zł.Dopłata na wody nizinne: 57,- zł

 16. PZW Okręg we Wrocławiu – porozumienie na wody górskie i nizinne

  Okręg PZW we Wrocławiu – porozumienie na wody ogólnodostępne nizinne i górskie w opcji tzw. 50/50. Członkowie po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym okręgu mają prawo indywidualnego wykupienia w danym okręgu ustalonej składki okręgowej ulgowej, jaka obowiązuje na terenie okręgu, na którego amatorski połów ryb będzie się odbywał. Wysokość składki rocznej w ramach porozumienia 100,- zł. Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami wody nizinne i górskie wszystkimi dopuszczonymi metodami – 30,- zł.Dopłata na wody górskie i nizinne: 100,- zł

 17. Okręg PZW Nadnotecki w Pile – umożliwia wszystkim członkom PZW, którzy wnieśli składki okręgowe w macierzystych okręgach nabycie zezwolenia za wartość składki okręgowej ulgowej. 

 

Uwaga!

Z porozumień zawatrych w tzw. opcji „0” wyłączone są następujące akweny Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb: Zbiornik Kotliny w Kotlinach, Zbiornik Szczerców w Szczercowie, Zbiornik Słok w Słoku, Zbiornik Miejski w Przedborzu, Zbiornik Grębociny w Grębocinach, Zbiornik Miejski w Opocznie.