Nasze wody

Wykaz wód użytkowanych przez Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim

 

Typ wody  
Rzeki

 

Lp.

Nazwa

Pow.( ha.)

Położenie

1. Pilica Nr 2

wraz z dopływami

200,20 Od ujścia rzeki Czarnej Włoszczowskiej do rzeki Pilicy do ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do rzeki Pilicy
2. Pilica Nr 3

wraz z dopływami

40,00 Od ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do rzeki Pilicy do zbiornika Sulejowskiego
3. Pilica Nr 4

wraz z dopływami

422.00 Od zapory zbiornika Sulejowskiego do ujścia rzeki Drzewiczki do rzeki Pilicy
4. Drzewiczka Nr 1

wraz z dopływami

89,20 Od źródeł do jej ujścia do rzeki  Pilicy

 

5. Widawka Nr 1

wraz z dopływami

67,40 Od źródeł do miejscowości  Zagrodniki

 

6. Luciąża Nr 1

wraz z dopływami

41,40 Od źródeł do jej  ujścia do zbiornika Sulejowskiego

 

7. Grabia Nr 1

wraz z dopływami

39,20 Od źródeł do miejscowości Jamborek

 

8. Wolbórki Nr 1

wraz z dopływami

44,00 Od źródeł do jej ujścia do rzeki Pilicy

 

 

 

 

Typ wody  
Zbiorniki zaporowe powyżej 20 ha

 

Lp. Nazwa Pow.( ha.) Położenie

 

1. Zb. Sulejowski 1980,00 Powiat piotrkowski, tomaszowski, opoczyński

 

2. Zb. Cieszanowice 217,00 Powiat piotrkowski

 

3. Zb. Miedzna 180,00 Powiat opoczyński

 

4. Zb. Drzewica 100,00 Powiat opoczyński

 

5. Zb. Bugaj 52,00 Piotrków Trybunalski

 

6. Zb. Słok 40,00 Powiat bełchatowski

 

7. Zb. Kotliny 22,50 Powiat łódzki wschodni 

 

 

Typ wody  
Wody drobne

 

Lp. Nazwa Pow.( ha.) Położenie
1. Zb. Wawrzkowizna 16,60 Powiat bełchatowski

 

2. Zb. Przedbórz 11,00 Powiat radomszczański

 

3. Zb. Starzyce 7,80 Tomaszów Mazowiecki

 

4. Zb. Alejny 7,80 Powiat piotrkowski

 

5.      
6. Zb. Kodrąb

Łowisko specjalne

5.30 Powiat radomszczański

 

7. Zb. Patyki 5,20 Powiat bełchatowski

 

8. Zb. Górny Młyn 5,50 Powiat konecki

 

9. Zb. Spała 3,50 Powiat tomaszowski

 

10. Zb. Browary I i II 3,75 Powiat konecki

 

11. Zb. Piła 3,75 Powiat konecki

 

12. Zb. Stary Młyn 2,80 Powiat konecki

 

13. Zb. Stara Kuźnica 2,10 Powiat konecki

 

14. Zb. Drutarnia 2,00 Powiat konecki

 

16. Zb. Szabelnia 2,00 Powiat konecki

 

17. Zb. Szczerców 1,60 Powiat bełchatowski

 

18. Zb. Świrca Dół 1,00 Powiat przysuski